Ovo je priča o uspešno realizovanoj talačkoj krizi u Džibutiju koja je proslavila francuski GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) izvan granica Francuske.

3. februara 1976. godine u 07 časova i 15 minuta, vojni autobus vazduhoplovstva Francuske vojske koji je prihvatao decu iz vazduhoplovne baze 188, zarobljen je od strane četvorice naoružanih terorista u kvartu Ambouli i usmeren ka granici Somalije, koja je bila udaljena 18 km. Teroristi su pripadali militantnoj organizaciji za nezavisnost Somalije, poznatija kao Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS). Druga kompanija iz 2 REP-a (Drugi padobranski puk Legije Stranaca) pod komandom Kapetana Soubiroa je bila na misiji u 13 DBLE (13. polu-brigada Legije Stranaca) raspoređena u blizini granice. U toku predvečerja pojačana je sa lakim oklopnim vozilima AML od strane izviđačkog Eskadrona koji je bio u svojstvu stalnog prisustva na tlu Džibutija, takođe u sastavu 13 DBLE. Sa druge strane granice somalijski vojnici su zauzeli poziciju iza bodljikavih žica. Noć je pala a niko nije znao šta teroristi, koji su uzeli decu za taoce, žele.

Opkoljen oteti autobus
Opkoljen oteti autobus

4. februara snajperisti koji su pripadali 13 DBLE i 2 REP-u su zauzeli svoje pozicije u blizini. Legionari iz 2 REP-a čekali su sakriveni među palmama i žbunjem istočno od položaja gde su se zaustavili teroristi. Oklopni izviđački Eskadron iz sastava 13 DBLE je 500 metara severno od položaja gde je bio smešten jedan Eskadron mobilne Žandarmerije, koji se takođe nalazio u iščekivanju razvoja situacije i dalje akcije. Jedna grupa snajperista iz Francuske jedinice GIGN je stigla iz Francuske da se priključi u rešavanju talačke krize. Autobus sa otetom decom se nalazio na istoj lokaciji gde se i zaustavio. Četvorica terorista su pojačana sa još nekoliko terorista koji su pristigli iz Somalije. Vojnici regularne vojske Somalije su smešteni sa obe strane granice. Snajperisti Žandarmerije GIGN-a su se postavili blizu palmi koje su ih štitile da ih teroristi ne primete.

Raspored snaga
Raspored snaga

6. februara u 15 časova i 45 minuta snajperisti otvaraju vatru, istovremeno omogućavajući Legionarima iz 2 REP-a da izvrše napad dok su lakša oklopna vozila AML zauzela formaciju postavljajući se prema granici, štiteći leđa svojim drugovima iz 2 REP-a i da bi sprečili bilo kakvu reakciju somalijskih snaga. Zamisao cele misije je zaštititi i osloboditi decu ali i neutralisati somalijske regularne snage koje su raspoređene duž granice ako kojim slučajem otvore vatru. Na samom početku akcije na Legionare je otvorena vatra iz automatskog naoružanja od strane somalijskih snaga! Taj pokušaj je vrlo brzo neutralizovan sa lakim oklopnim vozilima AML omogućavajući Legionarima iz 2 REP-a da stignu na ivicu oaze koji su zatim ušli u autobus i izvukli decu i dvoje odraslih ljudi, koji su posle toga smešteni na sigurno.

Snimak otetog autobusa nakon akcije
Snimak otetog autobusa nakon akcije

U 16 časova i 05 minuta, akcija je završena, trajala je samo dvadeset minuta! Poznato je koliko je teško izvršiti istvremeno pucanje koje mora biti u stotom delu sekunde. Svi koji su učestvovali u ovoj akciji su bili 36 sati na borbenim položajima u ekstremnim uslovima koji vladaju u Džibutiju (Afrička država Džibuti je inače jedna od najtoplijih zemalja u svetu). Snajperisti kojih je bilo šest i od kojih su dvojica morali da potvrde mete na koje su pucali trojica snajperista iz 2 REP-a, su kao na obuci izvršili pucanje na komandu tri, dva, jedan, nula, pali! U istom momentu četiri mete su pale, peti terorista koji je sedeo na stepenicama kod prednjih vrata pokušao je da pobegne, i on je pogođen, takođe. U akciji je učestvovalo 120 Legionara i Žandarma na čelu sa Kapetanom Soubirom koji je komandovao Legionarima.

U akciji je učestvovalo 120 Legionara
U akciji je učestvovalo 120 Legionara

Rezime akcije

Dvoje dece je ubijeno od strane jednog teroriste koji je bio sakriven u autobusu.

Život su izgubile dve devojčice, prva je Nadine Durand, devojčica koja je izdahnula na licu mesta, dok je druga devojčica Valérie Geissbuhler umrla nekoliko dana kasnije od posledica ranjavanja, iako je prebačena za Francusku u Vojnu bolnicu Val-de-Grâce u Parizu.

Petoro dece i socijalni radnik su ranjeni.

Jedno dete je oteto i odvedeno u Somaliju, ali je kasnije pušteno na slobodu.

Jedan poručnik (Ltn Doucet) koji je pripadao 2. kompaniji je takođe ranjen u akciji.

Sedam otmičara je ubijeno.

Broj ubijenih somalijskih vojnika je nepoznat.

Snajperska puška FRF1 koju su koristili legionari u ovoj akciji
Snajperska puška FRF1 koju su koristili legionari u ovoj akciji

U akciji spasavanja talaca snajperski timovi su se služili snajperskim puškama FRF1. Sama akcija spasavanja je bila više vojna operacija nego policijska.

Snajperisti su likvidirali svih 7 otmičara autobusa
Snajperisti su likvidirali svih 7 otmičara autobusa

Takođe, ova akcija je specifična po tome što je Francuski GIGN prvi put učestvovao van teritorije Francuske od svog osnivanja. Zahvaljujući toj akciji GIGN je postao poznat svetskoj javnosti i dokazao da može da interveniše i van granica svoje matične države Francuske.

(crveneberetke.com)

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime