Specijalna brigada je elitna jedinica Vojske Srbije, s tradicijom protivdiverzantskih, protivterorističkih, izviđačkih, padobranskih i ronilačkih sastava.

Komandant Specijalne brigade je brigadni general Zoran Veličković.

Komanda Brigade je u Pančevu, a jedinice su stacionirane u Nišu i Pančevu.

ORGANIZACIJA I STRUKTURA

NAMENA I ZADACI

Specijalna brigada je taktička jedinica, organizovana na modularnom principu, koja se sastoji od diverzantskih, protivdiverzantskih, protivterorističkih i padobranskih jedinica namenjenih za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih i protivterorističkih dejstava, izviđanje i za prikupljanje obaveštajnih podataka, prvenstveno u neprijateljevom rasporedu, u svim zemljišnim, meteorološkim i borbenim uslovima u operacijama Kopnene vojske i Vojske Srbije.

Misija Specijalne brigade je pripremanje i izvođenje operacija specijalnih snaga, izgradnja sposobnosti jedinica za učešće multinacionalnim operacijma i obezbeđenje raspoloživosti snaga za pružanje podrške civilnim vlastima.

U izvođenju dejstava, Specijalna brigada izvršava sledeće zadatke:

 • izviđanje u strategijskoj, operativnoj i taktičkoj dubini,
 • izvođenje diverzija na neprijateljskim vojnim objektima,
 • učešće u obaveštajnim operacijama,
 • rešavanje talačkih situacija,
 • uništenje terorističkih grupa,
 • ugušenje oružane pobune,
 • otkrivanje i obeležavanje ciljeva za dejstvo avijacije i artiljerije i
 • spasavanje oborenih pilota, ostavljenih i ubačenih izviđačko-diverzantskih grupa i pojedinaca u pozadini neprijatelja.

NAORUŽANjE

U jedinicama Specijalne brigade koristi se različito najsavremenije pešadijsko oružje i specifično naoružanje specijalnih jedinica domaće i strane proizvodnje.

OBUKA

Da bi ispunila svoje zadatke, Specijalna brigada organizuje intenzivnu obuku, koja je podeljena u tri dela i realizuje se tokom trogodišnjeg perioda.

Prvi deo je selektivna obuka.
Drugi deo je osnovna obuka specijalnih jedinica.
Treći deo predstavlja napredna obuka specijalnih jedinica.

Selektivna obuka traje 9, odnosno 13 nedelja, 7 dana u sedmici. Težište obuke je usmereno na odabir najbolje mentalno i fizički sposobnih i visoko motivisanih kandidata koji mogu izdržati izazove s kojima se mogu susresti tokom službe. Za vreme selektivne obuke kandidati realizuju sadržaje iz sledećih predmeta: fizička obuka, gađanje i vatrena obuka, taktička obuka, taktička obuka specijalnih jedinica, topografija i orijentacija na zemljištu, padobranska obuka i završni ispit.

Osnovna obuka specijalnih jedinica traje godinu dana (2 perioda po 6 meseci) i sastoji se od: fizičke obuke, gađanja i vatrene obuke, taktičke obuke, taktičke obuke specijalnih jedinica, topografije i orijentacije na zemljištu, sredstava i sistema za vatrenu podršku, sredstava telekomunikacija i procedura saobraćaja telekomunikacionim sredstvima i taktičkih vežbi.

Napredna obuka specijalnih jedinica traje dve godine i obuhvata usavršavanja putem kursiranja, pri čemu se pohađaju sledeći kursevi:

 • izviđačko-diverzantski kurs za oficire i podoficire,
 • viša padobranska obuka,
 • kurs instruktora padobranstva,
 • kursevi engleskog jezika,
 • kursevi snajperista,
 • obuka u preživljavanju u prirodi,
 • kurs alpinistike i GSS,
 • kursevi za ronioce,
 • kursevi rušenja elemenata i materijala,
 • kursevi improvizovanih eksplozivnih sredstava i
 • kurs instruktora obuke u preživljavanju.
 • Pored obuke u Specijalnoj brigadi, deo pripadnika Brigade školuje se i obučava u centrima za obuku u inostranstvu.

TRADICIJE

Specijalna brigada Kopnene vojske formirana je 29. septembra 2006. godine preformiranjem i objedinjavanjem 72. specijalne i 63. padobranske brigade, kao i manjih delova 82. pomorskog centra i Protivterorističkog odreda „Kobre“.

63. padobranska brigada i 72. specijalna brigada koje su ušle u sastav Specijalne brigade odlikovane su Ordenom narodnog heroja 14. oktobra 1999. godine i Ordenom ratne zastave 16. juna 2000. godine.

Specijalna brigada je razmeštena u dva garnizona — Pančevo i Niš, u kasarnama „Rastko Nemanjić” u Pančevu i „Aerodrom“ u Nišu. U kasarni „Rastko Nemanjić“ razmešteni su Komanda, Komandni bataljon, Bataljon za protivteroristička dejstva i 72. izviđačko-diverzantski bataljon, dok je u kasarni „Aerodrom“ razmešten 63. padobranski bataljon.

Dan Specijalne brigade obeležava se 29. septembra.

Moto pripadnika Specijalne brigade je: Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred.

4 KOMENTARI

 1. Kao prvo moram da pozdravim sve oficire , podoficire i vojnike ove elitne brigade čiji sam bivši pripadnik bio na služenju vojnog roka davne 1982. godine u Nišu V.P. 9070 u kasarni Mija Stanimirović u naselju Komren.Za mene je tada kao mladog čoveka bila izuzetna čast da služim u jedinici koja je tada bila u malte ne začetku i gde su nas svi u kasarni gledali sa respektom jer se već tada uveliko pričalo o našoj kompleksnoj obuci i specijalnostima . Tada su nas popularno zvali DIVERZANTI . Svima vama svako dobro želim u životu kao i u profesionalnom radu.

  • Dragan Milovanov
   Nije mi poznato da je ta jedinica iz Komrena ikada bila u sastavu specijalne brigade (ili korpusa).
   Bile su tri specijalne brigade (gardijska iz Beograda, 72. iz Pančeva i 63. Padobranska iz Niša) i od tih je jedinica u jednom periodu bio formiran korpus specijalnih snaga.
   Možda grešim ali zaista sada prvi put čujem da je i ova jedinica bila u tom sastavu.
   Pitao sam i još neke drugare (bivše pripadnike 63. Padobranske brigade) i niko pojma nema o tome.
   Samo još da napomenem da sam i ja bio pripadnik 63. Padobranske brigade još od 1977. god. i kao takav učestvovao i u svim ratnim dešavanjima 1991-’99.

 2. Pre svega dobar dan zelim da vas pitam jedno pitanje ja imam 18 godina i zavrsavam skolu posle skole bih zeleo da idem u 72. tj prvo redovan vojni rok pa onda jer je moj tata bio pripadnik 72. i bio je dirvezant pa ja zelim njega da nasledim ali me zanima koliko treba znanje sto se tice matematike i svih tih predmeta je l to nesto bas tesko ili osnovno….

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime