Pokrajinska vlada je usvojila Akcioni plan za poboljšanje položaja ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. i rata 1999. godine, saopšteno je posle sednice vlade.

Vojnici JNA u Hrvatskoj 1991. godine (Foto D. Ćirkov)

Osnovni cilj Akcionog plana je proširenje kruga korisnika, u smislu uključivanja i učesnika oružanih akcija iz devedesetih i rata 1999. godine u one kategorije stanovnika koje mogu da imaju olakšice, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, na osnovu podataka iz lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, utvrđeno da postoje velike razlike u broju, vrsti i obimu olakšica koje organi lokalne samouprave obezbeđuju na svojoj teritoriji, s tim da olakšice u većini slučajeva ostvaruju isključivo ratni vojni invalidi i korisnici porodične invalidnine, a ne i učesnici oružanih akcija iz devedesetih i rata 1999, prevashodno zbog toga što važećim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite nije obuhvaćena kategorija ratnih veterana.

Akcioni plan predviđa i uspostavljanje novih i ujednačavanje vrsta olakšica koje se daju, kao i uslova pod kojima se ostvaruju na nivou lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova, piše u saopštenju.

Precizira se da Akcioni plan sadrži predloge mera koje se odnose na korišćenje olakšica u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, kao i prilikom korišćenja usluga koja pružaju javna komunalna preduzeća, ustanove i organizacije u lokalnim samoupravama u Vojvodini.

Navodi se da je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zadužen da prati realizaciju Akcionog plana i da o preduzetim merama dostavi izveštaj Pokrajinskoj vladi, najkasnije do 1. jula 2018.

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime