Piše: Milan Bogojević

Svoje uspehe u Prvom svetskom ratu Srbija je platila ogromnim žrtvama, po poslednjim podacima govori se o 1 250 000 poginulih vojnika i civila. Što u procentima govori da je Srbija izgubila oko 28% od svog predratnog stanovništva. Mnogi od njih svoje kosti su ostavili van svoje otadžbine.

Ne postoji danas precizan podatak koliko je srpskih vojnih grobalja širom sveta ali se navodi da je taj broj veći od 200. Bilo bih ih i daleko više da se nisu poginuli na Solunskom frontu eshumirali i prebacili u srpsko ratno groblje na Zejtilniku.

Gradnja groblja na Zejtilniku trajala je od 1933 do 1936 godine, pune tri godine, isto koliko i borbe na Solunskom frontu.

Tokom izgradnje groblja uporedo su pretraženi svi položaji na kojima je srpska vojska vodila žestoke borbe i gde su sahranjivani poginuli ratnici. Pod rukovodstvom Save Mihailovića (dede Đorđa Mihailovića) prekopano je preko 250 manjih i većih privremenih pukovskih grobalja i grobalja koja su formirana na mestima gde su se nalazile poljske bolnice. Posmrtni ostaci su nakon eshumacije na licu mesta identifikovani, pakovani u odvojene specijalne džakove i potom, kamionima prevoženi na Zejtilnik.

Tako su eshumirani posmrtni ostaci izginulih ratnika u bitkama na Gorničevu, Kajmakčalanu, Gruništu, Čukama, Crnoj Reci, Sokolu, Dobrom polju, Veterniku, Kozjaku, Kučkovom i Đurićevom kamenu i na mnogim drugim poprištima žestokih bitaka u kojima su ginuli naši preci za otadžbinu i njenu slobodu.

Svi poslovi na uređenju groblja završeni su u roku. Komemorativna svečanost i osvećenje groblja obavljeni su 11. Novembra 1936 godine, na osamnaestu godišnjicu zaključenja primirja u Prvom svetskom ratu.

Srpsko vojničko groblje nalazi se na središnjem delu brežuljka Zejtilnik, koji je u vreme Prvog svetskog rata bio izvan Soluna. Usled naglog razvitka ovog lučkog grada u proteklih osam decenija, ceo kompleks savezničkih vojnih grobalja obuhvaćen je gradskim tkivom.

Tokom Drugog svetskog rata groblje je zapušteno i znatno oštećeno, pa su 1969. i 1977. Godine preduzeti obimni radovi na otklanjanju oštećenja i uređenja groblja.

U posebnoj parceli, u zapadnom delu groblja, sahranjeni su posmrtni ostaci 250. Zarobljenika jugoslovenske vojske sa torpedovanog broda „Helena Kavanariota“ koji je potopljen 27. Maja 1941. Blizu sela Nea Mahanjana, na putu iz Soluna za Nemačku. Meštani Nea Mahanjana sahranili su davljenike i spasili iz mora 253 brodolomnika.

Prema tome, na Srpskom vojničkom groblju u Solunu sahranjeno je ukupno 8600 ratnika.

Raduje činjenica da je danas srpsko vojničko groblje na Zejtilniku , pored Hilandara, najveće sveto mesto u Grčkoj O tome najvolje svedoči veliki broj posetilaca koji svake godine dođu u posetu Zejtilniku.

Po svedočenju novog čuvara groblja Predraga Nedeljkovića, Srpsko vojničko groblje dnevno poseti više posetilaca nego engleska, francuska i italijanska vojnička groblja za godinu dana.

Izgled srpskog vojničkog groblja

Srpsko vojničko groblje na Zejtilniku građeno je po idejnom projektu arhitekte Aleksandra Vasića ali uz izmene koje je načinio čuveni ruski arhitekta Nikolaj Krasnov. Po monumetalnosti i arhitektonsko – umetničkoj izvedbi Srpsko vojničko groblje predstavlja naš najorginalniji i najlepši spomenik u inostranstvu. Mauzolej je građen u srpskovizantijskom stilu.

U središnjem delu groblja izgrađen je Mauzolej sa kapelom. Ispod Mauzoleja, delimično ukopana u zemlju, izgrađena je kripta sa nišama za smeštaj 5580 posmrtnih ostataka ratnika i deset parcela sa 1440 grobnih mesta na otvorenom prostoru oko Mauzoleja.

Na prednjoj strani fasada u mozaiku je urađena ikona Svetog arhangela Mihaila, zaštitnika ratnika, po motivu svečeve ikone u manastiru Manasija. Ispod mozaika uklesani su na mermernoj ploči stihovi Voislava Ilića Mlađeg:

Neznani tuđinče kad slučajno mineš,
Pored ovog svetog zajedničkog groba
Znaj, ovde su našli večno utočište
Najveći junaci današnjega doba!

Roditelj je njihov hrabri srpski narod,
Gorostas u svetskoj istorijskoj vojni,
Koji je sve staze iskušenja prošo,
I čiji su borci, divljenja dostojni.

Padali od zrna od gladi i žeđi,
Raspinjani na krst, na Golgote visu,
Ali čvrstu veru u pobedu krajnju,
Nikad, ni za časak, izgubili nisu.

Na suprotnoj strani, nalaze se vrata kapele i ulaz u kriptu. Pod kupolom kapele, sa spoljne strane, izrađena je u mozaiku ikona Svetog Đorđa pobedonosca na konju sa zabodenim kopljem u aždaju. A ispod su uklesani stihovi Vojislava Ilića Mlađeg:

Blago potomstvu što za njima žali
Jer oni behu ponos svome rodu:
Blago i njima jer su slavno pali
Za Otadžbinu, Kralja i Slobodu!

Zidovi i unutrašnjost kapele živopisni su u maniru moravske slikarske škole sa motivima i ornamentima iz manastira Manasija.O teme kupole pričvšćen je ogroman polijelej (luster sa više sijalica ukrašen ikonama), težak dve tone, izliven od ispaljenih topovskih čaura prikupljenih sa bojišta. Ornamentikom su uokvireni nazivi svih srpskih jedinica, koje su se borile na Solunskom frontu.

Iznad ulaznih vrata u kriptu na četiri granitne ploče uklesan je ravnokraki krst. Na gornjem vertikalnom kraku predstavljen je krst sa simbolima Hristovog mučenja na Golgoti. Na donjem kraku uklesan je cvetni ornament o motivu iz manastira Manasija. Na poprečnom kraku uklesani su stihovi Vojislava Ilića Mlađeg:

Ispred vrata domovinskih
U pobednom svome hodu
Izgiboše ispolinski
Za jedinstvo i slobodu,
Njina dela slaviće se
Do poslednjih sudnjih dana,
Slava jatu besmrtnika!
Mir pepelu velikana!

Interesantno je da je sav materijal donet iz Jugoslavije. Kamen i krstače obrađeni su u majdanu Momin kamen kod Džepa u Grdeličkoj klisuri, granitne ploče su donešene iz Ljiga a cement iz Beočina. Materijal je prevezen železnicom u Solun. Grčka vlada iz pijeteta prema izginulim ratnicima odrekla se uvoznih dažbi.

Na čitavom prostoru groblja zasađeni su čempresi sadnicama tog divnog mediteranskog ukrasnog drveća donesenog sa Atosa, iz rasadnika manastira Hilandara, koji svojim vitkim stablima obrazuju prelep dekor i čine hladovinu nad humkama solunskih heroja. U pojedinim alejama takođe su zasađene ruže koje svojim opojnim mirisom i raskošnim cvetovima ukrašavaju redove mermernih krstova

Registar sahranjenih na vojničkom groblju Zejtilnik

A

Avramović Gavrilo 1375 Avramović Radovan 1053 Avramović dr Sima 522 Adamović Grgur 531 Adamović Jovan 499 Admaćević Nikola 824 Ajdinović Ajdin 1087 Ajduković Dragoslav 876 Aksentijević Stanimir 578 Alavuč Vasa 815 Aleksijević Vladan 373 Aleksić Milan 1327 Aleksić Nikola 702 Aleksić Spasoje 662 Aleksić Todosije 1222 Alekoić Čedomir 1400 Alimpić Dimitrije 43 Alimpijević Borivoje 80 Andrejić Stanko 897 Andrjević Dimitrije 3 Andrejević Milorad 1366 Andrejević Petar 50 Andrejević Trailo 180 Andrić Josif 895 Anćelković Božidar 747 Anđelković Dimitrije 244 Anćelković Živko 1102 Anđelković Zafir 33 Anćelković Sotir 897 Anćelković Stevan 755 Anić Milisav 488 Anić Svetislav 1433 Antić Aleksandar 1142 Antić Miloš 1283 Antić Petar 160 Antić Radoje 554 Antić Spasoje 551 Antonijević Nedeljko 1084 Antonić Živko 181 Antonić Stevan 236 Aranćelović Vladimir 477 Aranđelović Kosta 573 Aranćelović Spasoje 267 Argirović Gavrilo 745 Arežina Boško 1262 Arsenijević Milan 434 Arsenijević Milosav 179 Arsenijević Svetoslav 1270 Arsenović Toma 714 Arsić Rajko 1245 Aćimović Borđe 1095 Adžić Blagoje 328 Adžić Stevan 518

B

Babić Jovan 1180 Babić S. Mihajlo 917 Bader Karlo 544 Bajić Miloš 1207 Bakić Bogdan 469 Bakić Velizar 1289 Baković Stanojlo 455 Balanović Milan1068 Baltić Nićifor 894 Banjanac Ilija 1130 Barćilović Jovan 847 Basnić Nikola 938 Belić Milan 41 Belić Miloje 869 Beličić Živojin 96 Belošević Mladen 1344 Beserevac Milorad 291 Bećirović Asan 740 Bešević Alekea 732 Bigić Kosta 177 Birić Ivan 265 Birmančević Alvksaidar 879 Bisnć Nikola 885 Bitola Jovan 1179 Bičanović Mileta 1060 Blagić Luka 224 Blagojević Ljubomir 84 Blagojević Milan 850 Blagojević Mirko 1297 Blagojević Momir 916 Blagojević Ranđel 437 Blažević Borđe 54 Bogdanović Dragomir 207 Bogdanović Živojin 1145 Bogdanović Jovan 487 Bogosavljević Vladimir 827 Bogosavljević Milutin 625 Božić Gavra 1285 Božić Lazar 1382 Božić Luka 1246 Božinović Jovan 1275 Božović Dragutin 940 Bojević Matija 922 Bojković Zafir 691 Bojović Radivoj 896 Bolović Stojan 287 Boričić Blagoje 360 Borović Filip 1128 Bošković Živan 1066 Brajković Vukoje 314 Brajković Ivan 604 Bralević Radoje 505 Bralović Vasilije 1437 Branković Vasilije 51 Branković Nikola 859 Branković Trifun 1311 Brajković Čedomir 335 Brašanac Lazar 251 Brašanac Pavle 880 Brkić Vojin 845 Brkić Milutin 1192 Brković Radovan 559 Brkušan Mladen 1287 Brohanac Niko 582 Bugarinović Sava 1132 Burmazović Ljubomir 436 Burmuddžija Laza 971 Butulja Obren 790 Bučanović Milan 156

V

Vasilijević Nikola 258 Vasilić Milan 1122 Vasilić Tihomir 566 Vasilić Uroš 1395 Vasiljević Živan 308 Vasiljević Živojin 16 Vasiljević Jevrem 221 Vasiljević Marko 1160 Vasiljević Marko 1171 Vasiljević Miladin 503 Vasiljević Milorad 417 Vasiljević Milorad 1117 Vasiljević Rajko 1135 Vasiljević Sreten 305 Vasić Bogdan 1330 Vasić Živko 1293 Vasić Ivko 1218 Vasić Milan 852 Vasić M. Miodrag 772 Vasić Mladen 246 Vasić Periša 1411 Vasić Svetozar 1075 Vasić Toma 592 Vasić Trajko 529 Vekić Aleksandar 138 Veličković Vasilije 1057 Veličković Velimir 452 Velieavljević Milorad 1117 Veličković Jovan 549 Veličković Kreta 1381 Veličković Miloš 1267 Veličković Cvetko 1126 Veljković Borće 67 Veljković Ljubomir 31 Veljković Radomir 539 Veljković Radosav 1083 Veselinović Jevrem 862 Veselinović Borće 401 Veselinović Vukadin 1140 Veoković Miloš 1148 Vidaković Danilo 429 Vidaković Rajko 1185 Vidović Makeim 1210 Vilotijević Marko 1317 Vilotić Obrad 388 Vitić Metodije 1012 Vitić Milutin 367 Vićentijević Miloš 1229 Vladisavljević Vlada 986 Vlajković Joksim 1250 Vojković Nikola 552 Vraneš Jovan 902 Vranjevac Jovan 749 Vračević Nedeljko 786 Vručinović Spasoje 868 Vujanović Nikola 163 Vujić Vojislav 670 Vujić Marinko 1350 Vukašinović Bogoljub 952 Vukašinović Dina 340 Vukić Todor 1239 Vuković Božidar 1300 Vuković Velimir 631 Vuković Damjan 408 Vukovpć Borće 1310 Vuković Milorad 1329 Vuković Tsdor 399 Vukosavljević Borće 106 Vukosavljević Jovan 380 Vukosavljević Nikola 626 Vuksanović Gavrilo 1438 Vuksanović Jovan 380 Vuksanović Rafailo 692 Vunović Obra1D 1259 Vukša Ilija 891 Vuličević Milovan 921 Vuržuvar Alurž 1096 Vučićević Dragiša 1271 Vučićević Mladen 1081 Vučić Dragoljub 930 Vučković Blagoje 864 Vučković Vladimir 898 Vučković Vučko 243 Vučković Marko 76 Vučković Mitar 1389 Vučković Petar 1133 Vučković Petar 1198 Vučković Petronije 693

G

Gavrilović Vasilije 934 Gavrilović Marko 628 Gavrilović Milan 1291 Gavrilović Ž. Milivoje 899 Gavrilović Miloš 607 Gavrić Miloš 583 Gavrić Tihomir 334 Gajić Aleksandar 540 Gajić Živojin 30 Gajić Marko 1244 Gajić Pavle 1204 Gajić Sava 1365 Gajić Spasa 658 Gajić Čidomir 963 Gančević Radosav 1098 Gačić Aleksije 1123 Gašić Vojislav 1196 Gašić Radoslav 1256 Gašić Hranislav 561 Gvozdić Radomir 1254 Gligorović Ljubomir 1020 Glišić Aleksa 418 Glišić Dragoljub 1336 Glišić Mihajlo 382 Glišić Petar 141 Glišović Ignjat 415 Glovar Jozef 1077 Gojković Milorad 1346 Gojković J. Mihajlo 990 Gojković Svetozar 1071 Golubozić Jovan 870 Golubović Milan 1241 Galubović Stamenko 1156 Grbić Slavko 127 Graović Svetozar 560 Grozdanović Vasilije 1175 Grujić Pavle 344 Grujičić Živojin 49 Grujičić Stanislav 556 Grčić Iilija 762

D

Dabić Dušan 70 Davidović Aleksandar 739 Davidović Vojislav 599 Dakić Velisav 1119 Daleković Dragomir 235 Damnjanović Vladimir 1095 DamJvanović Vlastimir 209 Damnjanović Dimitrije 341 Damnjanović Dragutin 444 Damnjanović Krsta 1397 Damnjanović Milovan 1325 Damnjanović Bira 836 Danilović Dimitrije 27 Danilović Ivko 1337 Dančlović Mihajlo 680 Danilović Sava 1834 Danilović Rajko 1404 Danojlić Milorad 1121 Dariju Anton 443 Debeljaković Dika 268 Delović Kosta 475 Desiotović Dragomir 860 Detlić Dane 555 Dimitrijević Dobra 759 Dimitrijević Dušan 1105 Dimitrijević Jakša 823 Dgšitrijević Milan 99 Dimitrijević Milutin 1215 Dimitrijević Nikola 20 Dimntrijević Petar 941 Dimitrijević Ranćel 333 Dimić Todor 763 Dinić Milivoje 108 Dobrić Rada 309 Dolončević Borivoje 978 Dostojić Sotir 966 Dočić Llimpije 1105 Dragić Gaja 558 Dragić Borće 663 Dragović Velimir 1424 Dragović Veličko 420 Dragićević Todor 115 Dragović Jovan 1269 Dragojević Živojin 713 Dragojević Pavle 1221 Dragunović Jovan 368 Aragutinović Marko 993 Aražić Ranko 182 Dramanić Radovan 826 Drdalović Marko 972 Drezgić Borće 957 Arenovac Ljubomir 174 Drobac Miloje 1345 Aublević Svetozar 1100 Dukić Božidar 734 Auković Ljubomir 435 Dučić Velimir 12

Đ

Đaković Kosta 144 Đekić Milivoje 855 Đenić Nastas 687 Đermović Dragomir Đolić Đero Jovo 918 Đokić Bogoje 355 Đokić Bogoljub 1378 Đokić Dragomir – Đermanić 412 Đokić Dragutin – Đurić 42 Đokić Milorad 112 Đokić Milorad 884 Đokić Mitar 1206 Đokić Obrad 332 Đoković Milan 948 Đorđević Aleksa 453 Đorđević Dragomir 600 Đorđević Dragoslav 427 Đorđević Pvko 104 Đorđević Lazar 1319 Đorđević Milija 322 Đorđević Mladen 105 Đorđević Manasije 717 Đorđević Petar 493Đorđević Periša 726 Đorđević Radojko 352 Đorđević Radojko 313 Đorđević Rista 419 Đorđević Svetislav 900 Đorđević Svetozar 1062 Đorđević Stanislav 31 Đorćević Stanoje 88 Đorćević Stevan 1177 Đorćević Uroš 78 Đukić Vidoje 1052 Đukić Vladeta 668 Đurić Dragutin – Đokić 42 Đurić Đurađ 981 Đurić Ismail 904 Đurić Milija 982 Đurić Sreten 1240 Đurović Kosta 289 Đurović Traja 1017 Đuričić Čedomir 392 Đurđević Marinko 1037 Đurđević Svetozar 231

Ž

Žarković Miloje 752 Žekić Dušan 245 Žekić Marko 1290 Ženović Todor 1032 Živadinović Ranđel 199 Živanović Budimir 259 Živanović Velimir 794 Živanović Vojislav 1152 Živanović Živojin 1018 Živanović Aoubomir 134 Živanović Milan 214 Živanović Miljko 569 Živanović Nirke 1034 Živić Srećko 136 Živković Antonije 162 Živković Vukašin 198 Živković Vučko 361 Živković Živan 261 Živković Jovan 317 Živković Kosta 1305 Živković Lzubomir 462 Živković Milan 454 Živković Milorad 1341 Živković Milić 1338 Živković Nasko 664 Živković S. Radomir 2 Živković Radomir 937 Žikić Aleksa 1150 Živković Toma 116 Žikić Svetislav 435 Živković Stojan 229 Žunić Dobrosav 189 Žurkić Petar 666

Z

Zarić Dragutin 754 Zarić Proka 640 Zdravković Marjan 55 Zdravković Milosav 1110 Zdravković Ranđel 414 Zdravković Stevan 1313 Zeki Bećir 907 Zec Mićo 909 Zlatanović Petar 1359

I

Ibramović Mustafa 1007 Ivanović Aleksa 1112 Ivanović Vidosav 187 Ivanović Dimitrije 992 Ivanović Ilija 1120 Ivanović Ljubisav 411 Ivanović Radosav 157 Ivica Tripko 52 Ivković Veselin 315 Ivković Dragojlo 1378 Ivković Dratomir 1208 Ivković Sava 23 Ivošević Voja 950 Ignjatović Vićentije 197 Ignjatović Dragomir 302 Ignjatović Kosta 588 Ignjatović Petar 63 Ilić Budimir 593 Ilić Vaoilije 346 Iilić Velibor 46 Ilić Vojislav 1280 Ilić Vladan 307 Ilić Dimitrije 288 Ilić Dimitrije 186 Ilić Dimitrije 385 Ilić Dušan 129 Ilić Života 297 Ilić Zafir 843 Ilić Ilija 653 Ilić Jovan 1138 Ilić Jovan 1370 Ilić Milan 1090 Ilić Milan 1090 Ilić Milutin 682 Ilić Rista 620 Ilić Sreten 829 Ilić Stevan 300 Ilić Stvvan 227 Ilijić Simo 440 Isailović Bora 699 Isaliović Živko 460 Isailović Janićije 905 Isailović Janićije 746 Iasković Milivoje 1183 Jakovljević Milan 386 Janković Dragoljub 331 Janić Janko 538 Janić Milosav 1165 Janić Vojislav 293

J

Janić Marko 1141 Janićijević Kuzman 343 Janković Arsenije 1174 Janković Vilotije 1334 Janković Dragoljub 331 Janković Živojin 123 Janković Ilija 1364 Janković Jevrem 1187 Janković Jovan 672 Janković Luka 402 Janković Marko 1276 Janković Marko 188 Janković Matija 1182 Janković Milan 964 Janković Milorad 713 Janković Milorad 1044 Janković Milosav 1169 Janković Miloš 1089 Janković Momčilo 1355 Janković Obrad 577 Janković Ostoja 1401 Janković Pavle 1193 Janković S. Radovan 1058 Janjić Jovan 586 Janjić Miloš 660 Jevđović Miljko 1023 Jevremović Živojin 570 Jevremović Petar 1391 Jevtić Aleksandar 1403 Jevtić Vasilije 705 Jevtić Vladislav 1216 Jevtić Živojin 1146 Jevtić Jovan 1134 Jevtić Obren 1228 Jevtić Radomir 1298 Jevtić Stojan 1201 Jezdimirović Andrija 23 Jezdimirović Grujica 1282 Jezdić Stanko 1376 Jelić Petar 1131 Jeličić Hrietivoje 226 Jeremić Dobrosav 128 Jeremić Mladen 1217 Jeremić Sava 1205 Jerić Ljubiša 508 Jerić Stanimir 1113 Jerotić Stevan 1314 Jovanović Aleksa 689 Jovanović Branko 994 Jovanović Vasilije 782 Jovanović Veljko 962 Jovanović Vidoje 242 Jovanović Vojislav 803 Jovanović Dimitrije 523 Jovanović Dragić 1316 Jovanović Dragiša 468 Jovanović Dragoljub 517 Jovanović Dragomir 329 Jovanović Dragutin 1178 Jovanović Dragutin 1181 Jovanović Dušan 1348 Jovanović Živadin 939 Jovanović Živko 203 Jovanović Života 276 Jovanović Života 1172 Jsvanović Ilija 319 Jovanović Jelenko Jovanović Jovan 87 Jovanović Lazar 77 Jovanović Marko 498 Jovanović Miladin 837 Jovanović Miladin 871 Jovanović Milivoje 906 Jovanović Milija 965 Jovanović Miljko 797 Jovanović Mihajlo 389 Jovanović Novica 838 Jovanović Nikola 615 Jovanović Nikola 572 Jovanović Obrad 1261 Jovanović Panta 1371 Jovanović Pera 489 Jovanović Rajko 1016 Jovanović Sava 83 Jovanović Svetozar 975 Jovanović Stevan 883 Jovanović Stojan 984 Jovanović Tihomir 943 Jovanovi Todor 632 Jovanović Uglješa 757 Jovanović Cvetko 1303 Jović Velimir 330 Jović Ilija 1143 Jović Janićije 643 Jović Jovan 1089 Jović Kosta 68 Jović Milorad 1277 Jović Milan 775 Jović Paun 471 Jović Proka 413 Jović Slavko 1252 Jović J. Stojan 403 Jovičić Milan 1394 Jovičić Nikola 357 Jovičić Stojadin 338 Joković Sreten 823 Joksimović Grujica 872 Joksimović Petar 1194 Joksić Radič 1186 Jolević Jonče 846 Joldić Vasilije 982 Jon Borće 1014 Josipović Josif 987 Josifović Milan 158 Jocić Petar 1245 Jocić Toma 1202 Jugović Obren 121 Junković Aleksandar 997 Josić Bogdan 425 Jurišić Dragutin 478 Jurišić Nikola 1361

K.

Kamatović Jeremija 809 Kamidović Rade 761 Kandić Ljubiša 1173 Kapitrović Marko 1045 Karabaš Jovan 149 Karić Cvetko 410 Katić Aleksa 1091 Kitanović Mitar 44 Knežević Jovan 1220 Knežević Milan 202 Knežević Svetozar 709 Knežević Srdan 79 Kovačević Živko 519 Kovačević Janko 364 Kovačević Mita 1419 Kovačević Pantelija 241 Kovačević Petar 441 Kovačević Serafim 255 Kovačević Čedomir 394 Kovačević Čedomir 122 Kovačin Jovan 683 Kojadinović Anćelko 93 Kojić Aleksa 959 Kojić Živojin 919 Kokanović Radovan 770 Konstantinović Gaja 737 Konstantinović Ilija 1369 Konstantinović Kosta 888 Kosamarov Vasa 931 Kosanić Stevan 858 Kočić Vladimir 463 Kočić Nikola 638 Kostić Aleksandar 19 Kostić M. Bogdan 1051 Kostić Dragutin 629 Kostić Borđe 1399 Kostić Žarko 362 Kostić Laza 581 Kostić Miajlo 833 Kostić Radosav 874 Kostić Sava 697 Kostić Stamenko 608 Kostić Tihomir 1257 Kostić Todor 923 Kotkojević Nikola 1367 Kocić Jovan 27 Krivokuća Marko 35 Krsmanović Ignjat 1086 Krpulić Kretić – Damnjan 1024 Krstić Blagoje 598 Krstić Krpulić -Dragutin 446 Krstić Krpulić -Janko 1340 Krstić Krpulić – Mladen 1067 Krstić Krpulić -Nikola 764 Krstić Krpulić – Petar 1306 Krstić Krpulić -Radisav 1199 Krdžalić Stanimir 980 Kuburović Nikola 176 Kuvelić Živojin 812 Kuzmanović Arsa 81 Kuzmanović Dimitrije 449 Kuzmanović Dragomir 1409 Kuzmić Mihailo 677 Kumčević Mihailo 8 Kurtić Knaker 1056 Kusturović Trifun 1358

L

Lazarević Dimitrije 716 Lazarević Zdravko 881 Lazarević Svetozar 374 Lazarević Tihomir 924 Lazić Aleksandar 94 Lazić Milan 439 Lazić Milorad 1163 Lazić Sima 819 Lazić Stojimir 479 Lazović Boško 893 Lazović Krietivoj 110 Lakić Živko 606 Lakić Mateja 1040 Lapčević Nikodije 28 Lekić Nikola 851 Laušević Živojin 146 Miloš Laušević-Mostov. Tren -2185 Lemajić Jovan 589 Lešević Milorad 616 Lijić Radomir 1015 Ličinac Stepan 479 Lubura Jovan 351 Lužić Marko 795 Lukić Dragić 830 Lukić Ljubomir 45 Lukić Milan 1035 Lukić Milan 119 Lukić Milovan 1414 Lukić Stevan 1380 Luković Milisav 935 Lučić Borće 497

Lj

Ljubić Mata 381

M

Majinac Maksim 534 Maksimović Aleksandar 1235 Maksimović Veselin 71 Maksimović Dragomir 733 Maksimović Živan 1278 Maksimović Jovan 1094 Maksimović Milisav 568 Maksić Živko 728 Maksić Trailo 673 Maletić Živko 1190 Manić Petar 312 Manić Ranko 611 Manić Stamenko 800 Manojlović Blagoje 1226 Manojlović Milutin 456 Marjanović Josif 1070 Marinković Dragoljub 1223 Marinković Dragomir 1164 Marinković Dragutin 359 Marinković Jovica 995 Marinković Marinko 928 Marinković Mihailo 633 Marinković Petar 327 Marinković Svetozar 137 Marinković Sima 278 Marić Miloš 700 Marjanović Jovan 1326 Marjanović Sava 1418 Marjanović Todor 203 Marković Aleksandar 227 Marković Bogdan 831 Marković Vilotije Marković Vitomir 1304 Marković Vladislav 237 Marković Vule 1251 Marković Vučko Marković Denko 1272 Marković Dimitrije 422 Marković Borće 254 Marković Živko 142 Marković Živko 970 Marković Živojin 459 Marković Jova 7 Marković Krsta 167 Marković Ljubisav 5 Marković Ljubiša 1248 Marković Ljubomir 47 Marković Milan 669 Marković Mileta 495 Marković Milovan 1354 Marković Milosav 584 Marković Mihailo 194 Marković Svetielav 382 Marković Svetomir 1055 Marković Tanasije 1434 Marković Tanasije 614 Marković Čedomir 738 Masović Milorad 1029 Matejas Toma 69 Matić Bogdan 416 Matić Bumbija 1242 Matić Vladimir 1347 Matić Dragoljub 676 Matić Jerotije 1413 Matić Krsta 34 Matić Milija 1309 Matić Čedomir 37 Matković Vasa 945 Matović Dimitrije 1363 Mašić Živan 789 Maštranović Milutin 18 Meštrović Ljubomir 1065 Mizu Stojan 635 Mijatović Milojko 575 Mijović Milija 685 Mijović Milorad 684 Mijović Miodrag 527 Miladinović Anta 996 Miladinović Borisav 810 Milanović Milija 480 Milanović Miloje 877 Milanović Petar 1379 Milanović Stevan 961 Milekić Tihomir 1342 Milenković Velimir 138 Milenković Velimir 323 Milenković Velimir 1154 Milenković Velimir 102 Milenković Dobrosav 155 Milenković Živorad 1238 Milenković Života 391 Milenković Jova 985 Milenković Kostadin 103 Milenković Lazar 1139 Milenković Marko 1368 Milenković Radojko 225 Milenković Sotir 1265 Milenković Todor 751 Milenković Trajko 1158 Milenković Trifun 126 Miletić Borivoje 1432 Miletić Žarko 304 Miletić Ilija 1249 Miletić Jerotije 264 Miletić Milan 269 Miletić Radoje 130 Miletić Čedomir 856 Milivojević Vojislav 212 Milićević Dušan 1439 Milićević Aušan 610 Milićević Jevtimije 1137 Milićević Marko 840 Milić Budimir 238 Milić Dimitrije 161 Milić Borće 784 Milić Joeip 53 Milić Ljubisav 222 Milić Milivoje 1236 Milić Todosije 150 Milovanović Borivoje 168 Milovanović Vlajko 648 Milovanović Vojislav 612 Milovanović Ivan 796 Milovanović Milan 253 Milovanović Milen 715 Milovanović Mihailo 383 Milovanović Pavle 820 Milovanović Radosav 24 Milovanović Radovan 501 Milović Marko 252 Milović Mihailo 281 Milović Sima 974 Milovljević Dobrosav COZ Milojević Danilo 1054 Milojević Dratomir 708 Milojević Kosta 1332 Milojević Ljubisav 406 Milojević Miloš 861 Milojević Miodrat 1429 Milojević Spasoje 56 Milojević Stevan 338 Milojević Stojan 277 Milojević Tihomir 1003 Milojević Čedomir 1097 Milojković Vasilije 1099 Milojković Vitomir 1082 Milojković Ilija 802 Milojković Živan 483 Milojković Stanoje 548 Miloradović Bogosav 98 Miloradović Živojin 698 Miloradović Milovan 873 Milosavljević Dragutin 547 Milosavljević Živan 186 Milosavljević Živko 283 Milosavljević Ljubomir 498 Milosavljević Miloje 618 Milosavljević Miloje 856 Milosavljević Milić 1009 Milosavljević Petar 587 Milosavljević Petar 200 Milosavljević Petar 1279 Milosavljević Svetozar 1349 Milošević Anćelko 813 Milosavljević Stanimir 651 Milošević Anćelko 813 Milošević Vasilije 585 Milošević Bogosav 239 Milošević Dragomir 494 Milošević Živan 977 Milošević Iilija 178 Milošević Milovan 206 Milošević Miloš 624 Milošević Sveta 1430 Milošević Svetolik 1417 Milošević Svetolik 701 Milošević Tihomir 310 Milutinović Vojislav 1153 Milutinović Života 324 Milutinović Milija 774 Milutinović Radiša 114 Milutinović Stevan 187 Miljanović Jezdimir 1025 Miljković Ilija 630 Miljković Joksim 1011 Mikić Ljubomir 1161 Mikić Milija 875 Mikić Milutin 213 Mikić Mihailo 721 Mikić Petar 1431 Mirković Radomir 1320 Mirković Rista 596 Mičetić Pavle 718 Mitić Jelenko 926 Mitić Nastas 707 Mitić Nikola 550 Mitić J. Radisav 502 Mitrović Božidar 1202 Mitrović Velisav 1393 Mitrović Gaja 1255 Mitrović Gvozden 1308 Mitrović Živojin 1321 Mitrović Jovan 14 Mitrović Krstivoje 1229 Mitrović Nenad 1331 Mitrović Nešić – Proka 529 Mitrović Trajko 1362 Mićić Aleksandar 377 Mićović Dragoljub 727 Mićović Živan 461 Mihajlović Vidoje 421 Mihajlović Vladislav 59 Mihajlović Života 1073 Mihajlović Života 1104 Mihajlović Ilija 781 Mihajlović Jovan 563 Mihajlović Jovan 623 Mihajlović Jovica 154 Mihajlović Milivoje 753 Mihajlović Milivoje 1435 Mihajlović Miroslav 696 Mihajlović Petar 40 Mihajlović Sibin 64 Micić Milan 532 Mišić Jovan 526 Mišić Jovan 286 Mišić Lazar 184 Mišić Milan 1356 Mišić Milorad 1266 Mišković Vasilije 1200 Mišović Dragoljub 1008 Mišulović Milorad 139 Mladenović Arsa 537 Mladenović Branko, kap. Mladenović Borće 97 Mladenović Ilija 1125 Mladenović Jovan 228 Mladenović Mihailo 674 Mladenović Stojan 428 Možić Petar 336 Mojković Dragomir 1188 Moravčević Dragić 725 Mrković Dragoljub 17 Mraović Sima 758 Mulatović Doja 1028 Austura Tripo 1028 Mučić Nikola 431

N

Najdanović Atanasije 1013 Nanti Stevan 973 Narević Dimitrije 1072 Naumović Jovan 710 Nevanović Trail 1078 Nevenić Kosta 1383 Nedeljković Božin 520 Nedeljković Radoje 36 Nedeljković Svetozar 1425 Nedić Ljubomir 944 Nestorović Antonije 776 Nsetorović Čedomir 191 Nešić Jovan 113 Nešić Petrović – Krsta 524 Nešić Radisav 659 Nešković Bogdan 277 Nešović Dimitrije 1039 Nikodijević Milorad 234 Nikodijević Svetozar 968 Nikolić Blagoje 267 Nikolić Borivoje 298 Nikolić Branislav 609 Nikolić Vasilije 649 Nikolić Vladimir 376 Nikolić Dimitrije 806 Nikolić Dimitrije1114 Nikolić Zafir 445 Nikolić Jovan 1357 Nikolić Milorad 1318 Nikolić Miloš 671 Nikolić Miljko 742 Nikolić Miljko 1301 Nikolić Mitar 467 Nikolić Mihailo 101 Nikolić Mića 646 Nikolić M. Radovan 956 Nikolić Stevan 1006 Nikolić Stojan 927 Nikolić Trandafil 908 Nikolić Trandafil 1387 Nikolić Čedomir 954 Ninković Mitar 1335 Ničić Jovan 26 Ničić Minča 1022 Novaković Sava 580 Novaković Stevan 4

O

Obradović Jevrem 562 Obradović Stojan 605 Obradović Krstivoje 650 Obradović Čedomir 1141 Ognjanović Kosta 767 Omerović Mihailo 722

Osmanović Reim 1050 Ostojić Vitomir 1377 Ostojić Zdravko 92 Ostojić Ivan 90 Ostojić Milivoje 1195 Ostojić Mihailo 622 Ostojić Filip 1377

P.

Pavić Velimir 262 Pavić Milan 925 Pavičić Buro 947 Pavlović Bogomir 125 Pavlović Božidar 917 Pavlović Voja 541 Pavlović Vukašin 107 Pavlović Dragoljub 1288 Pavlović Dragutin 936 Pavlović Borće 839 Pavlović Burće 365 Pavlović Žarko 1284 Pavlović Živan 131 Pavlovgć Ivan 849 Pavlović Ljubomir 284 Pavlović Ljubiša 451 Pavlović Marko 1315 Pavlović Miladin 955 Pavlović Miloš 1136 Pavlović Mladen 295 Pavlović Radomir 1422 Pavlović Radomir 771 Pavlović Sava 76 Pavlović Svetozar 778 Pavlović Stanojlo 1019 Pavlović Todor 1406 Pajić Dragutin 404 Pajić Pavle 153 Pajović Petar 678 Palibrk Živojin 857 Palibrk Nikola 1263 Paligorić Ilija 164 Pandurović Aleksa 473 Panić Života 1212 Panić Nikodije 465 Pantelić Ljubomir 378 Pantelić Manojlo 591 Pantelić N. Hranislav 799 Pantić Vladimir 712 Pantić Janko 512 Pantić Jovan 743 Pantić A. Radoje 543 Pantić Stanislav 783 Pantović Vladimir 1116 Parezanović Momir 426 Pasajić Milan 26 Paunović Dimitrije 536 Paunović Živojin 240 Paunović Jovan 514 Paunović Miladin 832 Paunović Milija 988 Paunović Petar 639 Paunović Trailo 771 Pejić Rade 904 Pejčić Maksim 169 Pejčić Nikola 1026 Pelivanović Trajko 241 Perić Ljubomir 886 Perić Cvetko 190 Perišević Vidoje 271 Perković Vasilije 565 Persin Atzsen 602 Perunović Petar 135 Petković Ljubomir 1107 Petković Milan 1021 Petković Milisav 694 Petković Svetozar 595 Petrić Obrad 1408 Petrić Svetozar 1126 Petrović Aleksandar 100 Petrović Andrija 6 Petrović Bogosav 744 Petrović Bora 1353 Petrović G. Boško 546 Petrović Vladimir 719 Petrović Vladislav 1111 Petrović Vukašin 396 Petrović Gavrilo 118 Petrović Dimitrije 656 Petrović Dušan 390 Petrović Žarko 201 Petrović Živko 1225 Petrović Jevrem 272 Petrović Manasije 430 Petrović Marko 1167 Petrović Miladin 98 Petrović Milan 1118 Petrović Milivoje 250 Petrović Miljko 301 Petrović Milutin 910 Petrović Mihailo 750 Petrović Mihailo 61 Petrović Nenad 123 Petrović Nenad 395 Petrović Nikola 450 Petrović Nikola 58 Petrović Nikola 706 Petrović Novica 688 Petrović Pantelija 504 Petrović B. Radovan 1024 Petrović Radisav 1258 Petrović Radomir 260 Petrović Sava 195 Petrović Slavko 983 Petrović Svetozar 915 Petrović Srećko 230 Petrović Stevan 123 Petrović Stevan 1398 Petrović Tihomir 1286 Petrović Cvetko 1352 Petronijević Radojica 760 Pešić Arsen 347 Pešić Arsen 602 Pešić Avram 165 Pešić Ivan 165 Pešić Dragomir 280 Pešić Živko 321 Pešić Živko 1423 Pešić Kosta 513 Pešić Mika 601 Pešić Milan 808 Pešić Milorad 654 Pešić Miljko 65 Pešić Ognjan 379 Pešić Rusim 85 Pivarski Aleksandar 736 Popadić Matija 1211 Popović Branko 159 Popović Vasilj 1108 Popović Lazar 372 Popović Ljubisav 1166 Popović Milovan 342 Popović Mita 354 Popović Nikola 730 Popović Radomir 82 Popović Sava 1203 Popović Svetozar 574 Pravica Buro 765 Prvulović Radomir 1264 Pribalović Milun 192 Prideković Vladimir 1063 Prodanović Naka 1421 Prodanović Tanasije 266 Prokić Aleksandar 509 Prokić Milorad 1405 Prokić Momčilo 349 Prohaska Nikola 95 Prohaska Oto 1038 Prohaska Henrih 1079 Purić Kostadin 1224 Putnik Milan 296

R

Radenković Vladimir 147 Radenković Petronije 292 Radivojević Mihailo 1230 Radivojević Petar 516 Radivojević Svetolik 1109 Radivojević Čedomir 535 Radić Sreten 506 Radić Stanko 1184 Radivčević Redžep 270 Radovanović Vojislav 482 Radovanović Danilo 1324 Radovanović Dragutin 256 Radovanović Živan 1322 Radovanović Milija 133 Radovanović Milisav 273 Radovanović Pavle 1268 Radovanović Radisav 432 Radovanović Stojan 1085 Radović Maksim 932 Radović Mladen 788 Radović Svetozar 557 Radojević Jakov 920 Radojević Milan 1322 Radojević Radomir 748 Radojičić Ljubomir 218 Radojičić Dobrica 86 Radojković Danilo 703 Radojković Borće 397 Radosavljević Aleksa 438 Radosavljević Vasilije 644 Radoeavljević Dušan 741 Radosavljević Živko 348 Radosavljević Mileta 1129 Radosavljević Milorad 387 Radosavljević Stamenko 989 Radosavljević Stanko 11 Radosavljević Čedomir 835 Radujevac Nikola 590 Radulović Jovan 1162 Radulović Mileta 409 Radulović Stanko 521 Radulović Svetozar 140 Radunić Marko 1253 Rajić Vitomir 345 Rajković Milan 1324 Rajković Toma 1010 Rajčić Jovan 912 Raketić Milan 1273 Raković Radoje 1274 Ranćelović Tanasije 369 Ranković Gvozden 1410 Ranković Borće 1339 Ranković Ljubiša 1233 Ranković Marko 170 Ranković Milan 768 Ranković Novak 1420 Rančić Borće 363 Rafa Laza 844 Rafailović Milić 597 Rašić Golub 1149 Rašić Vasilko 491 Rašković Jovan 825 Reljić Dragutin 1092 Reljić Matija 70 Reljić Nikodije 533 Reljić Radosav 214 Ribiček Franc 1076 Rilja Petar 903 Ristanović Milorad 66 Ristić Dimitrije 1037 Ristić Borće 1115 Ristić Borće 173 Ristić Mileta 1219 Rietić Milosav 1412 Ristić Ranćel 999 Ristić Sreten 901 Ristić Svetozar 492 Ristić Veljko 1002 Rodić Panta 320 Roganić Risim 111 Rozjak Mihajlo 1048 Roljić Lazar 991 Romanović Svetolik 567 Ronić Aksentije 233 Ronić Jovan 1231 Ronić Milorad 22 Ronić Nikola 1360 Ronić Obren 500 Rosanov Stanoje 248 Rosić Veselin 87 Ružić Dragoljub 457

S

Savić Bogdan 400 Savić Dimitrije 1427 Savić Milorad 73 Savić Mita 57 Savić Mihailo 211 Savić Stanko 310 Savić Stanko 1170 Savić Svetozar 793 Svorgan Janko 120 Sekić Dimitrije 841 Simeunović Velisav 731 Simić Dobrosav 911 Simić Dragić 10 Simić Živko 949 Simić Marko 32 Simić Nikola 979 Simić Pavle 968 Simonović Sima Simonović Vojislav Simonović Jovan Simonović Sima Sinćelić Jevrem 854 Slavković Vojin 842 Slavković Ilija 1237 Smiljanić Dane 318 Sokolić Denko 1260 Sokolić Toma 1088 Spasić Vladimir 375 Spasić Života 619 Spasić Jovan 979 Spasojević Božidar 829 Spirović Filip 1157 Srdanović Vladimir 515 Sredojević Dragomir 372 Sretenović Dobrosav 510 Stavrić Petar 655 Stamatović Milorad 890 Stamatović Miodrag 528 Stamatović Stanislav 249 Stamatović Danilo 553 Stamatović Borće 690 Stamatović Borće 918 Stamatović Krsta 210 Stanimirović Mileta 472 Stanimirović Mihailo 1061 Stamenković Manasije 681 Stanisavljević Arsen 219 Stanisavljević Božidar 481 Stanisavljević Miloš 686 Stanić Milan 299 Stanić Mladen 657 Stanković Dragoljub 1005 Stanković Janko 1247 Stanković Kosta 652 Stanković Milutin 642 Stanković Proka 695 Stanković Radivoje 9 Stanković Ranćel 176 Stanković Stanko 756 Stanković Tanasije 914 Stanković Toma 720 Stanković Toma 853 Stanojević Vojislav 1302 Stanojević Aleksandar 433 Stanojević Milan 263 Stanojević Milisav 215 Stanojević B. Mihailo 1213 Stanković Svetozar 729 Stanković Radisav 1033 Stanković Radoje 1191 Stanojlović Stamen 496 Stanojlović Milorad 29 Stevanović Vladimir 470 Stevanović Dragutin 306 Stevanović Dragutin 464 Stevanović Jevta 1127 Stevanović Milojko 724 Stevanović Sreten 867 Stevanović Milorad 821 Stevčić Živojin 358 Stevanović Radovan 484 Stepanović Dragutin 889 Stepanović Mitar 769 Stevanović Radojica 60 Stefanović Vidak 661 Stefanović Damjan 667 Stefanović Dragoljub 766 Stefanović Ivan 866 Stefanović Matija 571 Stefanović Miladin 504 Stefanović Milan 316 Stefanović Milić 780 Stefanović Mihailo 206 Stefanović Panta 72 Stefanović Svetislav 735 Stefanović Stojša 38 Stojadinović Aleksa 1374 Stojadinović Stojša 393 Stojadinović Dragomir 801 Stojadinović Vidan 704 Stojadinović Vojislav 1129 Stojadinović Dušan 466 Stojadinović Jeremija 320 Stojadinović Miladin 145 Stojadinović Milan 117 Stojadinović Milan 166 Stojadinović Milorad 613 Stojadinović Nikola 791 Stojadinović Stojan 665 Stojadinović Tasa 816 Stojadinović Rajko 1004 Stojić Aleksa 1307 Stojić Borivoje 1396 Stojić Miloš 350 Stojićević Radovan 13 Stojićević Stojan 1030 Stajković Janča 929 Stojković Jovan 878 Stojković Milan 1375 Stojković Milojko 120 Stojković Petar 1415 Stojković Todor 474 Stokić S. Jovan 1043 Stokić Nikola 1106 Stokić Nikodin 75 Stupar Nikola 942 Suljić Jovan 511 Sušić Dragutin 48

T

Tanasić Radojje 579 Tomić Jovan 960 Tanasković Dragoljub 1151 Tanasković Dragoljub 294 Tanasković Živan 407 Tasić Borisav 1351 Tasić Borislav 1323 Tasić Velimir 1238 Tasić Milan 193 Tasić Nikola 1416 Tasić Sima 243 Tejebić Gojko 998 Teofilović Dragutin 373 Tijanić Krsta 545 Tijanić Mihailo 634 Tinojević Dragoljub 967 Tobelić Blagoje 303 Todić Dragoljub 1000 Todorović Vladimir Todorović Vlajko 1144 Todorović Jovan Todorović Milivoj 1042 Todorović Mihailo 151 Todorović Mihailo 311 Todorović Petar 447 Todorović Petar 490 Topalović Velimir 172 Tomić Radovan 143 Tomić Tanasije 217 Tanović Velisav 398 Trailović Iilija 779 Trailović Jovan 1168 Trajić Kosta 1059 Trajić Milan 808 Trajković Dimitrije 636 Trajković Nikola 279 Trajković Petko 285 Trajković Trailo 337 Trifunović Momir 175 Trifunović Svetozar 148 Trifunović Slavoljub 1159 Trifunović Sreten 637 Trojanović Miloje 339 Trajanović Spasoje 261 Tubić Milivoje 152 Tucaković Miladin 74 Tucaković Petar 1047 Tucović Radenko 913 Tihomir Cvetko 1352

E

Birić Velja 675 Birić Milovan 785 Birić Spira 384 Birović Dobrosav 621 Bosić Sava 1064

U

Udovičić Rajko 89 Urošević Živojin 645 Urošević Jovan 1234

F

Feliks Jeremija 1388 Ferdinand Svetolik 1046 Filipović Avram 405 Filipović Tihomir 109 Filipović Filip 507

C

Cajić Dena 232 Carić D. Petar 1034 Cvejić Božidar 1333 Cvejić Borće 1209 Cvejić Ostoja 805 Cvetanović Nikola 935 Cvetanović Svetozar 848 Cvetić Milenko 811 Cvetić Nikola 603 Cvetić Tiosav 1937 Cvetković Vitomir 542 Cvetković Ilija 1189 Cvetković Jeremija 576 Cvetković Jovan 1312 Cvetković Nikola 371 Cvetković Nikola 933 Cvetković Stevan 647 Cvetković Trajko 882 Cvetković Todor 62 Conić Borko 1426

Č

Čaćević Č. Borivoje 530 Čaćević Sima 679 Čekić Miladin 862 Čobović Miladin 1214 Čović Bura 1343 Čokić Kosta 1049 Čolić Milivoje 951 Čolović Vojin 442 Čopalić Mića 274 Čumić Velimir 976 Čupić Nikola 617

Š

Šarčević Ilija 1001 Šišković Dragoljub 1386 Šišković Lj. Miloje 196 Šljivić Budimir 259 Šolčić Ivan 887 Šolović Nikola 15 Šominić Marko 148 Šaponjić Dragić 185 Šapović Nikola 627 Šnajder Branko 953 Šumić Živadin 1155.

*Korišćeni podaci iz knjige Petra Opačića „Solunski front“

(Nedeljnik)

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime