Prema drevnom staroslovenskom kalendaru, leto počinjalo 6. maja, a zima 8. novembra. Despot Đurađ Branković sazidao Smederevo 6938, Knez Lazar pogibe na Kosovu 6893. godine

SRBI, srećna vam 7525. godina!

Nije štamparska greška, jer smo po srpskom, staroslovenskom kalendaru, upravo ušli u 7525. godinu. Smederevci ovu tezu nevernicima mogu i da dokažu odmah, i samo jednim pogledom na kulu Tvrđave iz 15. veka, na kojoj doslovce stoji autentični natpis prema kome je despot Đurađ Branković sazidao grad 6938. godine (1430).

Znači, da Đurađ sada vlada Srbijom, slavili bismo 7525. godinu jer prema kalendaru koji su Srbi koristili od osnivanja države, pa sve do prihvatanja julijanskog kalendara u 19. veku, ovo nije 2017. nego 7525. godina.

Reč je, naime, o najstarijem kalendaru poznatom istoriji u kojem su se godine brojale od Velikog potopa, odnosno postanka sveta 1. septembra 5508. godine pre rođenja Isusa.

Razlika od 5.508 godina može da se objasni i analizom nultog vremena, koje je različito kod različitih naroda.

– Za islamski svet to je hixra – 622. godina posle Hrista, za stare Rimljane to je bilo osnivanje grada Rima, a za stare Grke – Prve olimpijske igre 776. godine pre Hrista. Za hrišćane i ceo današnji svet to je godina rođenja Isusa Hrista – kaže Dragan Jacanović, arheolog Narodnog muzeja u Požarevcu.

Da je vreme relativna stvar, postoje i dokazi koji ukazuju na to kada su Srbi počeli da broje godine i mere vreme.

– Odgovor na to pitanje naći ćemo u brojnim sačuvanim srednjovekovnim zapisima i natpisima – Despot Đurađ sazida Smederevo 6938. godine, Despot Stefan pogibe 6935… Knez Lazar pogibe na Kosovu 6893. godine, kralj Milutin podiže Crkvu Joakima i Ane u Studenici 6822. – nabraja Jacanović koji godinama proučava fenomen drevnog kalendara u Srba.

Srbi su vreme ovim kalendarom zvanično merili od vremena Svetog Save u 13. veku kada je on postao zvanični kalendar Srpske pravoslavne crkve. Od tada, svi dokumenti, nadgrobni spomenici, povelje, spomenici kulture, vremenski su određivani prema njemu.

Najstariji sačuvani dokumenti na kojima se vidi upotreba ovog kalendara jesu Studenički tipik iz 1195. godine (6703) i Karejski tipik Svetog Save iz 1199. (6707) godine.

Najupečatljiviji dokaz je svakako i Kula 4 Malog grada u Smederevskoj tvrđavi koja je podignuta u 15. veku. Na njoj je natpis ktitora iz vremena gradnje. Originalni natpis glasi:

„V Hrista Boga blagoverni despot Gurg, gospodin Srblju i Pomorju zetskomu; zapovešću njegovom sazida se ovaj grad v leto 6938“ što je, prema sadašnjem kalendaru zapravo 1430. godina.

Ovaj natpis impozantnih dimenzija – istorijski raritet – širok je 10,5 metara, dok je visina slova 35 centimetara. Kula je zbog krsta ozidanog iznad natpisa u narodu još poznata kao „Krstata kula“ ili kula „Krstača“.

– Srpski kalendar bio je zvanični kalendar svih srpskih država do 19. veka. Srpski narodni kalendar nije bio prosto nabrajanje dana, nedelja, meseci i godina, već je svaka celina predstavljala jedinstvenu prirodnu pojavu – kaže Jacanović.

Prema srpskom kalendaru, godina se delila na leto i zimu. Leto je počinjalo na Đurđevdan, 6. maja, a zima na Mitrovdan – 8. novembra.

Ovo su dva datuma kada se smenjuju dva godišnja doba, što se poklapa i sa sunčevim kalendarom kada se menjaju energije. To je potvrdila i NASA, koja je ustanovila da se ti veliki crkveni praznici poklapaju sa elektromagnetnim promenama Sunca.

Prema svemu ovome, reklo bi se da Srbi imaju jedan od najstarijih i najtačnijih kalendara na svetu.

Prema tome, osim 2017. neka nam je srećna i 7525. godina.

„KOLO“ I „DAR“

U srpskom narodu postoji ogromno kalendarsko znanje, sačuvano u mitologiji, epskoj poeziji, običajima i svakodnevnom životu. Reč „kalendar“ vuče koren iz našeg jezika kao složenica nastala od dve naše reči „kolo“ i „dar“.

(Novosti)

NAPIŠITE KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite ime